نمایش یک نتیجه

سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان
سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
30,000 تومان
سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان
سالاد یونانی

سالاد یونانی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان