نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد زمستانی

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
26,000 تومان
کاسه سالاد بیکن

سالاد بیکن (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
کاسه سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان