نمایش یک نتیجه

کاسه سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان
کاسه سالاد بیتروت

سالاد بیتروت (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان
کاسه سالاد پاستا

سالاد پاستا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان
سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

20,000 تومان
کاسه سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان
کاسه سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان
کاسه سالاد یونانی

سالاد یونانی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان