نمایش یک نتیجه

سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان
پیرکس سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
30,000 تومان
کاسه سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

15,000 تومان