نمایش یک نتیجه

پکیج افطاری 12-8نفره

367,000 تومان 348,000 تومان

پکیج افطاری 8-6نفره

نمره 5.00 از 5
285,000 تومان 278,000 تومان

ترافل خرمای پسته ای (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای زعفرانی (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای کنجدی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای گل سرخ (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای نارگیلی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای بادام (سینی پذیرایی 27عددی)

30,000 تومان

حلوای زنجفیل (سینی پذیرایی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای شکلات تلخ-فندق (سینی پذیرایی 15عددی)

42,000 تومان

حلوای گل سرخ (سینی پذیرایی 30عددی)

24,000 تومان

سینی ترافل خرما (سینی چوبی 25عددی)

62,000 تومان

سینی حلوا (سینی چوبی 26عددی)

56,000 تومان

شله زرد (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان

شیر برنج (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی شکلاتی (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان