نمایش یک نتیجه

چیپس پنیری پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

چیپس پنیری ترددیلا

3,000 تومان 2,600 تومان

چیپس پیاز جعفری پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

چیپس تنوری ترددیلا

3,000 تومان 2,600 تومان

چیپس سالسا ترددیلا

3,000 تومان

چیپس سرکه ای پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

چیپس کچاپ پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

چیپس کنجدی ترددیلا

3,000 تومان 2,600 تومان

چیپس ماست موسیر پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

چیپس ماست و موسیر ترددیلا

3,000 تومان 2,600 تومان

چیپس مکزیکی ترددیلا

3,000 تومان

چیپس نمکی پوتا

8,950 تومان 6,900 تومان

مزه چیپس چیلی مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,450 تومان

مزه چیپس سرکه ای مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,450 تومان

مزه چیپس نمکی مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,450 تومان

مزه چیپس هالاپینو مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,450 تومان

ناچو با دیپ چیلی

10,000 تومان

هاریبو استار میکس 160گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان

هاریبو خرسی 160گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان

هاریبو ماری 160گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان

هاریبو نوشابه ای 160گرمی

12,000 تومان 11,900 تومان