نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
53,800 تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
32,800 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
44,800 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
69,800 تومان

بال و کتف مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
18,800 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.00 از 5
39,800 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
20,800 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
55,800 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
48,800 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
19,800 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.40 از 5
19,800 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
49,800 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,800 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
37,800 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
28,800 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
30,800 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
32,800 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
34,800 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
45,800 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.00 از 5
68,800 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
138,800 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
188,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 4.67 از 5
138,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی مکزیکی (60عددی)

158,000 تومان