نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 4.67 از 5
52,000 تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (ظرف 12عددی)

نمره 3.75 از 5
33,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (ظرف 12عددی)

نمره 4.33 از 5
46,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 4.50 از 5
66,000 تومان

پکیج غذای آسیایی (4نفره)

104,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای ایرانی (4نفره)

نمره 5.00 از 5
100,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای لبنانی (4نفره)

101,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای مکزیکی (4نفره)

نمره 5.00 از 5
101,200 تومان 99,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.33 از 5
46,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
53,000 تومان

جوجه کباب چوبی (ظرف 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

58,000 تومان

چاپالاد مرغ

72,000 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
20,000 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
20,000 تومان

ساپارول گیاهی

68,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
52,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.50 از 5
33,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
34,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
47,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.20 از 5
69,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
149,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
152,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
157,000 تومان

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان