نمایش یک نتیجه

بورانی اسفناج

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان

بورانی بادمجان

نمره 5.00 از 5
46,800 تومان

تبوله

نمره 4.20 از 5
12,000 تومان

حمص

نمره 3.38 از 5
20,000 تومان

زیتون پرورده (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

زیتون دانه انار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 4.50 از 5
10,000 تومان

زیتون عسلی (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

ماست موسیر و نعنا

12,000 تومان

ماست و خیار و گردو

نمره 4.50 از 5
35,800 تومان

ماست و ریحان و نعنا

نمره 5.00 از 5
15,000 تومان

محمره

نمره 4.75 از 5
34,000 تومان

مطبل

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

میرزا قاسمی

نمره 5.00 از 5
13,000 تومان

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
14,800 تومان