نمایش یک نتیجه

کتف و بال مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
344,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
45,000 تومان

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
64,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
53,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.67 از 5
178,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
69,000 تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
48,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 4.33 از 5
44,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
52,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
39,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
35,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
55,000 تومان

کوکو سبزی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 4.00 از 5
16,000 تومان