نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول گوشت (سینی 12عددی)

58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

56,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

ساپارول گیاهی

64,000 تومان

چاپالاد مرغ

68,000 تومان

مینی سینی کاناپه مرغ

72,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

188,000 تومان

مینی سینی مکزیکی (15عددی)

56,000 تومان

کسادیا (سینی پذیرایی 12عددی)

34,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

32,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.00 از 5
68,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
228,000 تومان

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
64,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
45,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,000 تومان