نمایش یک نتیجه

کاناپه مرغ و شوید

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه گردو

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه سبزیجات

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه ریحان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه کشک بادمجان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
118,000 تومان
سینی-چاپاتا-اسپرینگ-رول2

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان
سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
98,000 تومان
سینی باقالی پلو و لوبیا پلو

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان
-7%
سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
101,000 تومان 94,000 تومان

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان
سینی باقالی پلو و آلبالو پلو

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
104,000 تومان
سینه باقالی پلو و ته چین زرشک پلو

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان
سینی همبرگر و چیکن برگر

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان
سینی قارچ برگر و چیکن برگر

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان
سینی همبرگر و قارچ برگر

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
142,000 تومان
لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
48,000 تومان
سوشی میکس ماکی

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
42,000 تومان
سوشی اسموکی کالیفرنیا

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان
سوشی کالیفرنیا توبیکو

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان
سوشی فیلادلفیا

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان
سینی سوشی

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
156,000 تومان
کاناپه ژیگو

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مکزیکی

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه میگو

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
کاناپه مرغ و بادام

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مرغ و پسته

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه بیکن

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
مینی قارچ برگر

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
36,000 تومان
کوکو سبزی

کوکو سبزی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 4.00 از 5
16,000 تومان
جوجه کباب چوبی

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 5.00 از 5
44,000 تومان