نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
53,000 تومان

اسپرینگ رول گوشت (سینی 12عددی)

58,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 4.33 از 5
44,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
55,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

56,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
52,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
45,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
48,000 تومان

مینی سینی مکزیکی (15عددی)

56,000 تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

مینی همبرگر (سینی پذیرایی 8عددی)

54,000 تومان