نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات (ظرف 12عددی)

نمره 3.75 از 5
33,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.50 از 5
33,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
34,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

کاناپه بیکن (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه ریحان (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه ژیگو (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه سبزیجات (ظرف 12عددی)

33,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه گردو (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه مرغ و بادام (ظرف 12عددی)

نمره 3.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه مرغ و شوید (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه مکزیکی (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه میرزا قاسمی (ظرف 12عددی)

33,000 تومان

کاناپه میگو (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کتف و بال مرغ مکزیکی (ظرف 10عددی)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

کسادیا (سینی پذیرایی 12عددی)

34,000 تومان