نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
26,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
26,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کسدیا (سینی پذیرایی 12عددی)

26,000 تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
32,000 تومان

مینی همبرگر (سینی پذیرایی 8عددی)

36,000 تومان