نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
32,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
35,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

32,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کتف و بال مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

کسادیا (سینی پذیرایی 12عددی)

34,000 تومان