نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
34,000 تومان
سوشی اسموکی کالیفرنیا

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان
سوشی سالمون آووکادو

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
35,000 تومان
سوشی سبزیجات

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
27,000 تومان
سوشی فیلادلفیا

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان
سوشی کالیفرنیا توبیکو

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان
سوشی کالیفرنیا رول کنجدی

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان
کاناپه بیکن

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه ریحان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه ژیگو

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه سبزیجات

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه کشک بادمجان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه گردو

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه مرغ و بادام

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مرغ و پسته

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مرغ و شوید

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه مکزیکی

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه میگو

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
مینی چیکن برگر

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
مینی قارچ برگر

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
36,000 تومان
مینی همبرگر

مینی همبرگر (سینی پذیرایی 8عددی)

36,000 تومان