نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
32,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.67 از 5
178,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

188,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

32,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کسادیا (سینی پذیرایی 12عددی)

34,000 تومان

کوکو سبزی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 4.00 از 5
16,000 تومان

مینی سینی کاناپه مرغ

72,000 تومان

مینی سینی مکزیکی (15عددی)

56,000 تومان