نمایش یک نتیجه

باقالی پلو با گوشت فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 4.50 از 5
66,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.33 از 5
46,000 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
20,000 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
20,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.20 از 5
69,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
149,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
152,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
157,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
222,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.75 از 5
178,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
142,000 تومان

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
144,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

نمره 5.00 از 5
189,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
216,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
238,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

کاناپه بیکن (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه ژیگو (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (ظرف 12عددی)

نمره 4.00 از 5
33,000 تومان

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 5.00 از 5
57,000 تومان

مینی سینی کاناپه مرغ

نمره 4.00 از 5
74,000 تومان

مینی سینی مکزیکی (15عددی)

58,000 تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

مینی همبرگر (سینی پذیرایی 8عددی)

54,000 تومان