نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
42,000 تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
26,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
54,000 تومان

بال مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
22,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
44,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
44,000 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
18,000 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.40 از 5
18,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
26,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
42,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.50 از 5
68,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
118,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
129,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
98,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
94,000 تومان

سینی مکزیکی (60عددی)

148,000 تومان