نمایش یک نتیجه

زیتون دانه انار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 4.50 از 5
10,000 تومان

زیتون عسلی (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

زیتون پرورده (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

میرزا قاسمی

نمره 5.00 از 5
13,000 تومان

تبوله

نمره 4.20 از 5
14,000 تومان

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان

ماست موسیر و نعنا

14,000 تومان

بورانی اسفناج

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

ماست و خیار و گردو

نمره 4.50 از 5
16,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا

نمره 5.00 از 5
17,000 تومان

کشکه

20,000 تومان

حمص

نمره 3.38 از 5
22,000 تومان

بورانی بادمجان

نمره 5.00 از 5
22,000 تومان

مطبل

نمره 4.00 از 5
24,000 تومان

بابا غنوج

24,000 تومان

چیز هالوپینو

32,000 تومان

چیز کاپی

32,000 تومان

چیز هابانرو

32,000 تومان

محمره

نمره 4.75 از 5
36,000 تومان