نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی ۱۲عددی)

نمره 3.50 از 5
22,000 تومان

حمص (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.29 از 5
17,000 تومان
دلمه ایرانی

دلمه ایرانی (سینی ۱۰عددی)

نمره 3.50 از 5
16,000 تومان
دلمه لبنانی

دلمه لبنانی (سینی ۱۰عددی)

نمره 3.40 از 5
16,000 تومان
ماست موسیر و نعنا

ماست موسیر و نعنا (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

22,000 تومان
مطبل

مطبل (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان