نمایش یک نتیجه

تبوله

تبوله (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.25 از 5
12,000 تومان

حمص (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.29 از 5
17,000 تومان
دلمه لبنانی

دلمه لبنانی (سینی ۱۰عددی)

نمره 3.40 از 5
16,000 تومان
محمرا

محمرا (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.75 از 5
30,000 تومان
مطبل

مطبل (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان