نمایش یک نتیجه

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
15,000 تومان
دلمه ایرانی

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
18,000 تومان
ماست موسیر و نعنا

ماست موسیر و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

13,000 تومان
پیرکس ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
26,000 تومان
ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان
ماست و ریجان و نعنا

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
31,000 تومان
ماست ریحان و نعنا

ماست و ریحان و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان
پیرکس میرزا قاسمی

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان
میرزا قاسمی

میرزا قاسمی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان
میکس زیتون مغزدار

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان