نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول سبزیجات

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.50 از 5
22,000 تومان
اسپرینگ رول مرغ

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
34,000 تومان
بورانی اسفناج

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان
بورانی بادمجان پیرکس

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

34,000 تومان
بورانی بادمجان

بورانی بادمجان (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
18,000 تومان
تبوله

تبوله (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.25 از 5
12,000 تومان
حمص

حمص (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 3.29 از 5
18,000 تومان
دلمه ایرانی

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
16,000 تومان
دلمه لبنانی

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.40 از 5
16,000 تومان
ماست موسیر و نعنا

ماست موسیر و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

12,000 تومان
پیرکس ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

26,000 تومان
ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان
ماست و ریجان و نعنا

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان
ماست ریحان و نعنا

ماست و ریحان و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان
محمره

محمره (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.75 از 5
30,000 تومان
مطبل

مطبل (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان
پیرکس میرزا قاسمی

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان
میرزا قاسمی

میرزا قاسمی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان
میکس زیتون مغزدار

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان