سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

نمره 3.00 از 5
22,000 تومان

سالاد اسفناج (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.40 از 5
42,000 تومان

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.86 از 5
26,000 تومان

سالاد الویه مرغ (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
14,000 تومان

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان

سالاد بیکن (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان

سالاد پاستا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
18,000 تومان

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
38,000 تومان

سالاد سیب زمینی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سالاد سیب زمینی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
30,000 تومان

سالاد فرانسوی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان

سالاد ماکارونی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان

سالاد مرغ سبز (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد مرغ و قارچ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.00 از 5
48,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
40,000 تومان

بورانی بادمجان (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
20,000 تومان

تبوله (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.20 از 5
12,000 تومان

حمص (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 3.29 از 5
20,000 تومان

زیتون پرورده (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

زیتون دانه انار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 4.50 از 5
10,000 تومان

زیتون عسلی (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

ماست موسیر و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
26,000 تومان

ماست و خیار و گردو (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

14,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

محمره (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.75 از 5
34,000 تومان

مطبل (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
26,000 تومان

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

میرزا قاسمی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
42,000 تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
26,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
54,000 تومان

بال مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
22,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
44,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
44,000 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
18,000 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.40 از 5
18,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
26,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
42,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.50 از 5
68,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
118,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
129,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
98,000 تومان

آب گازدار 1 لیتری کریستال

1,800 تومان 1,750 تومان

آب گازدار 330میلی لیتری پریر

8,000 تومان 7,500 تومان

آب معدنی 500میلی لیتری اکساب

1,000 تومان 990 تومان

باکس 12 عددی آب گازدار لیمویی 500میلی لیتری آکوافینا

20,400 تومان 20,000 تومان

باکس 24 عددی نوشیدنی انرژی زا 250میلی لیتری هایپ (ایرانی)

120,000 تومان 116,000 تومان

ماءالشعیر گازدار با طعم ساده 330میلی لیتری باواریا

5,000 تومان 4,500 تومان

ماءالشعیر گازدار با طعم سیب 330میلی لیتری باواریا

5,000 تومان 4,500 تومان

ماءالشعیر گازدار با طعم لیمو 330میلی لیتری باواریا

5,000 تومان 4,500 تومان

نوشابه 1.5لیتری فانتا

نمره 4.00 از 5
3,000 تومان 2,900 تومان

نوشابه بطری 1.5لیتری اسپرایت

3,000 تومان 2,900 تومان

نوشابه بطری 1.5لیتری کوکا کولا

3,000 تومان 2,900 تومان

نوشابه بطری 1.5لیتری کوکا کولا زیرو

نمره 4.00 از 5
3,000 تومان 2,900 تومان

نوشیدنی انرژی زا 250میلی لیتری رد بول

8,000 تومان 7,900 تومان

نوشیدنی انرژی زا 250میلی لیتری هایپ (ایرانی)

5,000 تومان 4,900 تومان

نوشیدنی گازدار با طعم بلوبری 1لیتری هوفنبرگ

3,200 تومان 3,100 تومان

نوشیدنی گازدار با طعم لیموناد 1لیتری هوفنبرگ

3,200 تومان 3,100 تومان

نوشیدنی گازدار با طعم موهیتو 1لیتری هوفنبرگ

3,200 تومان 3,100 تومان

M&M’s بادام زمینی 360گرمی

30,000 تومان 26,000 تومان

M&M’s شکلاتی 360گرمی

30,000 تومان 26,000 تومان

پکیج 2نفره جام جهانی

65,000 تومان 58,000 تومان

پکیج 4نفره جام جهانی

140,000 تومان 128,000 تومان

پکیج 8نفره جام جهانی

268,000 تومان 248,000 تومان

چیپس پنیری تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس پیاز جعفری پوتا

7,000 تومان 6,900 تومان

چیپس تنوری تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس سالسا تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس سرکه ای پوتا

7,000 تومان 6,900 تومان

چیپس کنجدی تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس ماست موسیر پوتا

7,000 تومان 6,900 تومان

چیپس مکزیکی تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

مزه چیپس چیلی مزمز 135گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان

مزه چیپس سرکه ای مزمز 135گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان

مزه چیپس نمکی مزمز 135گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان

مزه چیپس هالاپینو مزمز 135گرمی

3,000 تومان 2,900 تومان

هاریبو استار میکس 160گرمی

9,000 تومان 8,500 تومان

هاریبو خرسی 160گرمی

9,000 تومان 8,500 تومان

هاریبو ماری 160گرمی

9,000 تومان 8,500 تومان

هاریبو نوشابه ای 160گرمی

9,000 تومان 8,500 تومان

بشقاب غذاخوری (6عددی)

7,000 تومان

بشقاب کیک خوری (6عددی)

4,000 تومان

بشقاب میوه خوری (6عددی)

4,000 تومان

پیرکس الگانس پلاستیکی دربدار (1500سی سی)

6,000 تومان

پیرکس الگانس پلاستیکی دربدار مشکی (2500سی سی)

8,000 تومان

چنگال غذاخوری امپریال (24عددی)

4,800 تومان

قاشق غذاخوری امپریال (24عددی)

4,800 تومان

قاشق مرباخوری امپریال (50عددی)

6,000 تومان

کارد (50عددی)

10,000 تومان

کاسه پذیرایی لوکس دربدار (750سی سی)

2,000 تومان

لیوان کوچک لوکس شفاف (20عددی)

نمره 4.00 از 5
5,000 تومان

لیوان لوکس چهارگوش شفاف (20عددی)

6,000 تومان

لیوان لوکس چهارگوش مشکی (20عددی)

7,000 تومان